1956. október

A Petőfi Kör mintájára Veszprémben Batsányi Kör alakul; vezetője Brusznyai Árpád, a Lovassy László Gimnázium tanára.1 október 15.

  1. 1) Így említi pl. a Kézikönyv I, 61. Ezzel szemben „Az ellenforradalom Veszprém megyei ténykedéséről” kiadott füzet szerint a megyeszékhelyen „nem sikerült” értelmiségi kört alakítani; Keszthelyen ugyanakkor megalakult a helyi Petőfi Kör. Lásd Fehér könyv, Veszprém, 1957, 5.

Az Mt határozatot hoz a néphadseregtől leszerelt tisztek elhelyezkedésének elősegítésére és átképzésük támogatására. (A néphadseregben folytatódó létszámcsökkentés következtében a létszám ez időben már csak 120–130 ezer fő.) — A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia parancsnokává, Mátékovics Endre vezérőrnagy utódaként, Márton András ezredest nevezik ki.

    1956.

    október 3.

    Az MDP PB közleményt ad ki „az ártatlanul kivégzett munkásmozgalmi vezetők és párttagok” újratemetéséről. október 6. „A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége elhatározta, hogy a korábbi évek politikai pereiben ártatlanul elítélt és kivégzett elvtársainknak, akiket a párt Központi Vezetősége már korábban rehabilitált és párttagsági jogukba visszaállított, meg kell adni a munkásmozgalom harcosait, forradalmárait megillető végtiszteletet. Rajk László elvtársat, a magyar munkásmozgalom kiemelkedő alakját, a Központi Vezetőség s a Politikai Bizottság volt tagját, Pálffy György altábornagy és Szőnyi Tibor elvtársakat a Központi Vezetőség volt tagjait és Szalai András elvtársat, a Központi Vezetőség volt osztályvezető-helyettesét a Kerepesi úti temetőben katonai gyászpompával helyezik örök nyugalomra, a munkásmozgalom nagy halottai számára fenntartott sírhelyen. A Központi Vezetőség a temetés megrendezésére az alábbi bizottságot küldte ki: Apró Antal, Bata István, Csébi Lajos, Gáspár Sándor, Kiss Károly, Kovács István, Lukács György, Major Tamás, Marosán György, Mező Imre, Mód Péter, Münnich Ferenc és Vég Béla elvtársak.”