1927. szeptember
1927.

Szeptember 30.

E hónapban megindul a Magyar Szemle c. kulturális és világnézeti folyóirat, a Bethlen István gr. elnökletével működő Magyar Szemle Társaság orgánuma. Szerkeszti Szekfű Gyula.1

  1. 1) A lap 1938-tól Eck­hardt Sándor szerkesztésében jelent meg, majd 1943 már­ciusában megszűnt.