1956. augusztus

Az MDP PB a párt felső vezetőinek javadalmazásáról határoz. A PB-tagok és -póttagok, a KB-titkárok havi fizetése 9000 Ft; ezenkívül a vezetők teljes körű természetbeni juttatásokra (lakbér, tüzelő, élelmezés, felújítás, háztartási alkalmazott) jogosultak.

    Piros László belügyminiszter a PB-hez írott előterjesztésében a jugoszláv–magyar határsáv lakói részére az útlevél nélküli határátlépés lehetőségének megadását javasolja.1

    1. 1) Korábban hasonló tartalmú szerződést írtak alá a csehszlovák kormánnyal. A román kormánnyal e tárgyban folytatott tárgyalások végül eredménytelenek maradtak.

    1956.

    augusztus 2.

    Átalakul a kormány. Az Ogy fölmenti Gerő Ernőt, az Mt első elnökhelyettesét, Boldoczki János külügy-, Kiss Árpád vegyipari és energiaügyi, Altomáré Iván élelmiszeripari, Czottner Sándor szénbányászati és Erdey-Grúz Tibor oktatásügyi minisztert. Hidas Istvánt az Mt első elnökhelyettesévé, Marosán Györgyöt az Mt elnökhelyettesévé, Horváth Imrét külügyminiszterré, Kónya Albertet oktatásügyi, Nyers Rezsőt élelmiszeripari, Szabó Gergelyt vegyipari, Czottner Sándort bánya- és energiaügyi miniszterré választják.