1920. november
1920.

November 12.

Olaszország és Jugoszlávia szerződést köt Rapallóban. A megállapodás lezárja a két ország közötti határvitákat. Olasz­ország elismeri Jugoszlávia fennhatósá­gát Dalmácia felett, Jugoszlávia az olasz fennhatóságot Isztriában; Fiume sza­bad város lesz. A felek kötelezettséget vállalnak az Ausztriával és Mo-gal kötött békeszerződések megtartására. Ellenzik a Habsburg-restaurációt, és vállalják, hogy értesítik egy­mást, ha biztonságukat Ausztria vagy Mo fenyegetné. 1924. szeptember 17.

    1920.

    November 13.

    Az Ngy elfogadja az 1920: XXXVI. tc.-et a földre­formról. A törvény lehetővé teszi házhelyek és kishaszonbérletek juttatását az „érde­mes” és „gondos” gazdák számára. A felosztandó földterület nagyságát és a felosztás módját az Országos Földbir­tokrendező Bíróság szabja meg.