1962. szeptember
1962.

szeptember 3.

Közös közleményt adnak ki a kubai párt- és kormányküldöttség moszkvai tárgyalásairól. „…a Kubai Köztársaság kormánya azzal a kéréssel fordult a szovjet kormányhoz, hogy az nyújtson segítséget Kubának fegyverek és … szakemeberek küldésével. …e kérdésben megegyezés jött létre.”1 szeptember 4.

  1. 1) Pók Attila, A nemzetközi élet, 88.

1962.

szeptember 8.

Hétévi börtönre és teljes vagyonelkobzásra ítélik Hahót Ferenc dunakömlődi plébánost; az „összeesküvés szervezése és vezetése és sajtórendészeti vétség” vádját egyházi tárgyú bélyegek és az azokról készült katalógusok szétküldése alapján fogalmazta meg a vádhatóság. (A plébános az általános amnesztia révén szabadult.)