1964. február
1964.

február 3.

Bp-en Csehszlovákia és Mo képviselői jegyzőkönyvet írnak alá a két ország közötti egyes vagyonjogi kérdések rendezéséről. A csehszlovák fél vállalja, hogy 20 millió koronás kártérítést fizet a második világháború után Mo-ra áttelepült vagy áttelepített magyarok által hátrahagyott s tőlük a Csorba-tói egyezmény aláírása után elkobzott ingatlanvagyonért.