1973. július
1973.

július 9.

A szlovák kormány határozatot fogad el „a Szlovák Szocialista Köztársaság területén élő nemze-tiségek problémáinak megoldásáról”. A  határozat a nemzetiségi iskolák és az azokban folyó szlovák nyelvoktatás színvonalának növelésére, a nemzetiségi diákok szakiskolákba és főiskolákra történő felvételénél a nemzetiségi arányok figyelembe vételére, a nemzetiségek központi és járási szervekben való arányos képviseletének biztosítására, s „szükség esetén” anyanyelvüknek a hivatalos érintkezésben való használatának lehetővé tételére utasítja az állami szerveket.