1947

„A reakció legveszedelmesebb része az, amely elsősorban a Kisgazdapártba befurakodva, a kormányzáson, a koalíción belül folytatja harcát a demokrácia ellen”, mondja Rákosi Mátyás az SzN-nek adott újévi interjújában.

    1947.

    január 5.

    A BM hivatalos közleményt ad ki egy köztársaság-ellenes összeesküvés leleplezéséről, amely „a demokratikus rendszer erőszakos megdöntésére tört”. „Főbűnösökként” Donáth Györgyöt, Szent-Iványi Domokost, Szent-Miklósy Istvánt, Arany Bálintot, Kiss Károlyt, Héder Jánost és Saláta Kálmánt nevezik meg, akik, Szent-Iványi kivételével, a „Magyar Testvéri Közösség” nevű titkos szervezet tagjai voltak; „katonai vezetőjük” Dálnoki Veress Lajos v. vezérezredes. Az SzN-ben közzétett kommüniké szerint a felsoroltakkal együtt ez ideig 55 (valójában 1946–47 fordulóján összesen 260) személyt tartóztatnak le. január 17.