1919. június
1919.

Június 1.

A Vörös Hadsereg elvágja egy­mástól a csehszlovák és a román hadse­reget. A hadsereg egész hosszában átlépi az Ipolyt, elfoglalja Lévát, keleten pedig Szeren­cset.

Sopronban és Székesfehérvárott ellenforradalmi vasutassztrájk kezdő­dik. — Fegyveres ellen-forradalmi fölke­lés indul Vas, Sopron és Moson várme­gyékben.

  1919.

  Június 7.

  Georges Clemenceau, Franciaország mi­niszterelnöke, a párizsi békekonferencia elnöke, jegyzéket intéz az FKt-hoz. Clemenceau a csehszlovák hadsereg elleni hadműveletek azonnali beszüntetését és a demarkációs vonalra való visszavonulást követeli. A jegyzék visszautasítása esetére általános antant­támadással fenyeget, teljesítése esetén viszont a magyar kormány képviselőjét meghívják a békekonferenciára.

   1919.

   Június 9.

   Kun Béla külügyi népbiztos távi­rati választ ad Georges Clemenceau június 7-ei jegy­zékére. Kun kifejti: a Tanácsköztársaság önvédel­mi harcot folytat a belgrádi fegyverszü­neti egyezmény megsértése miatt. Mo kész a harcok beszüntetésére, ha az érdekelt álla­mok Bécsben összeülnek fegyverszünet megkötésére. A békekonferenciára szóló meghívást elfogadja.

   A Vörös Had­sereg elfoglalja Eperjest.