1921. április
1921.

Április 14.

Megalakul Bethlen István gr. kormánya. 1931. augusztus 24. Miniszterek: külügy Bánffy Miklós gr.; belügy Ráday Gedeon gr.; honvédelem Belitska Sándor; igazság­ügy Tomcsányi Vilmos Pál; pénzügy Hegedüs Lóránt; vallás- és közoktatás­ügy Vas József; földművelésügy Nagy­atádi Szabó István (megbízva a tárca nélküli kisgazda minisztérium vezetésé­vel is); közélelmezés Mayer János; nép­jólét és munkaügy Bernolák Nándor; kereskedelemügy Hegyeshalmy Lajos; a nemzeti kisebbségek tárca nélküli mi­nisztere Bánffy Miklós gr. külügymi­niszter.

A Bp-i Tudományegyetem felveszi az alapító Pázmány Péter nevét.

    1921.

    Április 23.

    Csehszlovákia és Románia szö­vetségi szerződést köt. június 7. A felek kölcsönös segélynyújtási kötelezettséget vállanak arra az esetre, ha az egyik felet Mo részéről nem provokált támadás éri. A szövetség kiterjed a Mo-gal szembeni külpolitika összehangolására, egymás kölcsönös tájékoztatására is.