Rövidítések

[?] = bizonytalan évszám [nap] vagy esemény

Ab = Alkotmánybíróság

ÁBMH = Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal

ÁEH = Állami Egyházügyi Hivatal

ÁGB = (MSZMP KB) Államgazdasági Bizottsága

agit-prop = agitáció(s) és propaganda

AKP, AMP = Albán Kommunista Párt, Albán Munkapárt

AP = Associated Press (hírügynökség, USA)

APEH = Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

ÁSZ = Állami Számvevőszék

áv. = államvédelmi

ÁVH = Államvédelmi Hatóság

ÁVO = (Belügyminisztérium) Államvédelmi Osztálya

ÁVÜ = Állami Vagyonügynökség

BAL = Baloldali Alternatíva Egyesülés

BBC British Broadcasting Corporation (Brit Rádiószolgáltató Testület)

BEK = (labdarúgó) Bajnokcsapatok Európa Kupája

BÉT = Budapesti Értéktőzsde 

BHG = Beloiannisz Híradástechnikai Gyár

BKP = Bolgár Kommunista Párt 

BKV = Budapesti Közlekedési Vállalat

BM = Belügyminisztérium

BME = Budapesti Műszaki Egyetem

BNB = Budapesti Nemzeti Bizottság

BNT = Budapesti Nemzeti Tanács

BNV = Budapesti Nemzetközi Vásár

 1. = báró

BRFK = Budapesti Rendőr-főkapitányság

BSZKRT = Budapest Székesfővárosi Közlekedési Rt.

Btk = büntető törvénykönyv

BVT = Béke-világtanács

 
CASBI Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (Ellenséges Vagyonokat Kezelő és Ellenőrző Pénztár; Románia)

CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands (Kereszténydemokrata Unió; NSZK, Németország)

CEU = Central European University (Közép-európai Egyetem, Bp)

CIA Central Intelligence Agency (Központi Hírszerző Ügynökség; USA)

COCOM Coordinating Committee for Multilateral Export Controls (Exportellenőrző Koordinációs Bizottság; USA)

CSU Christlich Sozialistische Union (Keresztényszociális Unió; Bajorország, NSZK, Németország)

 1. = csendőr

Csemadok = Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete (1992 után:  Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség)

CSKP = Csehszlovák Kommunista Párt

 

DEGOB = Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság

DEMISZ = Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség

DISZ = Demokratikus Ifjúsági Szövetség

DIVSZ = Demokratikus Ifjúsági Világszövetség

DNFF = Dél-vietnami Nemzeti Felszabadítási Front

DNP = Demokrata Néppárt

 

EAK = Egyesült Arab Köztársaság

Eb = Európa-bajnokság

EBRD European Bank for Reconstruction and Development (Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank)

EFTA European Free Trade Association (Európai Szabadkereskedelmi Társulás)

EGK = Európai Gazdasági Közösség

EKA = Ellenzéki Kerekasztal

ELTE = Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest)

ÉME = Ébredő Magyarok Egyesülete

ENSZ = Egyesült Nemzetek Szervezete

ENSZ BT = Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsa 

EPOSZ = Egységes Parasztifjúsági Szervezetek Országos Szövetsége

ÉS = Élet és Irodalom  (hetilap)

ET = Elnöki Tanács

ETA Euzkadi ta Askatasuna (Baszkföld és Szabadság; Spanyolország)

Euratom = Európai Atomenergia Közösség

 1. = evangélikus

 

FAO Food and Agriculture Organization (az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete)

fcsf. = főcsoportfőnökség, főcsoportfőnök

Fidesz = Fiatal Demokraták Szövetsége

FJSZ = Független Jogász Fórum

FKgP = Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt

FKP = Francia Kommunista Párt

FM = Földmű(í)velésügyi Minisztérium

FMDP = Független Magyar Demokrata Párt

FTC = Ferencvárosi Torna Club

 

GATE = Gödöllői Agrártudományi Egyetem

GATT General Agreement on Tariffs and Trade (Általános Vámtarifa- és Kereskedelmi Egyezmény)

 1. kat.= görög katolikus
 2. = gróf

Gulag Glavnoje Upravlenyije Lagerej ([a Szu Belügyi Népbiztosságának] Táborok Főigazgatósága)

 

GYOE = Gyermekbarátok Országos Egyesülete

GYOSZ = Gyáriparosok Országos Szövetsége 

 

HÉV = Helyiérdekű Vasút

 1. = herceg

HM = Honvédelmi Minisztérium

HNF = Hazafias Népfront

 

IB = Intéző Bizottság

IBUSZ = Idegenforgalmi Beszerzési, Utazási és Szállítási Rt.

IBRD International Bank for Reconstruction and Development (Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank) 

IIB = Ideiglenes Intéző Bizottság

IKB = Ideiglenes Központi Bizottság

IKKA = IBUSZ Külföldi Kereskedelmi Akció

IMF International Monetary Fund (Nemzetközi Valutaalap)

INgy = Ideiglenes Nemzetgyűlés

INK = Ideiglenes Nemzeti Kormány

IrU Irodalmi Ujság

IRA Irish Republican Army (Ír Köztársasági Hadsereg; Írország, Nagy-Britannia)

 

JATE = József Attila Tudományegyetem (Szeged)

JKP, JKSZ = Jugoszláv Kommunista Párt, Jugoszláv Kommunisták Szövetsége

JSZSZK = Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság

JNH = Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg

JPTE = Janus Pannonius Tudományegyetem (Pécs)

 

KALÁSZ = Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetsége

KALOT = Katolikus Legényegyletek Országos Testülete

KB = Központi Bizottság

KDNP = Kereszténydemokrata Néppárt

KEB = Központi Ellenőrző Bizottság

KF = Kiadói Főigazgatóság

KFKI = Központi Fizikai Kutatóintézet

KGB = Komityet Goszudarsztvennoj Bezopasznosztyi (Állambiztonsági Bizottság, Szu)

KGST = Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa

Kh. = kormányhatározat

kh = katasztrális hold

KIMSZ = Kommunista Ifjúmunkások Szövetsége

KIOE = Katolikus Ifjúmunkások Országos Egyesülete

KIOSZ = Kisiparosok Országos Szövetsége

KISKA = Kisegítő Karhatalom

KISZ = (Magyar) Kommunista Ifjúsági Szövetség

KKP = Kínai Kommunista Párt

KLTE = Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen)

KMKA = Katonai Műszaki Kisegítő Alakulatok

KMT = Nagy-budapesti Központi Munkástanács

KMP = Kommunisták Magyarországi Pártja

KNDK = Koreai Népi Demokratikus Köztársaság

KNEB = Központi Népi Ellenőrzési Bizottság

KNT = Keresztény Női Tábor

KÖMI = Közérdekű Munkák Igazgatósága

KP = kommunista párt

KPM = Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium

Kr. = kormányrendelet

KRESZ = Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozása

KSH = Központi Statisztikai Hivatal

KV = Központi Vezetőség

 

LB = Legfelsőbb Bíróság

LHT = Legfelső Honvédelmi Tanács

LT = Legfelsőbb Tanács (Szu)

 

 1. = megye

MADISZ = Magyar Dolgozó Ifjúság Szövetsége

MADOSZ = Magyar Dolgozók Szövetsége (Románia, Erdély)

Mahart, MHRT = Magyar Hajózási Rt. 

Malév, MALÉV = Magyar Légiközlekedési Vállalat

Maszovlet = Magyar–Szovjet Polgári Légiforgalmi Rt.  

Mazsihisz = Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

MÁr BFk = Magyar Államrendőrség Budapesti Főkapitánysága

MÁr VFk = Magyar Államrendőrség Vidéki Főkapitánysága

MÁV = Magyar Államvasutak

MÁVAG = Magyar (Királyi) Állami Vasgyárak

 1. = megbízott

MDF = Magyar Demokrata Fórum

MDP = Magyar Dolgozók Pártja

MEASZ = Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége

MEFESZ = Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetsége

Meszhart = Magyar–Szovjet Hajózási Rt.

Metész = Mezőgazdasági Termelők Érdekvédelmi Szövetsége

M.E.-rendelet = miniszterelnöki rendelet

MÉFT = Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa

MFMPK = Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány

MFNF = Magyar Függetlenségi Népfront

MFP = Magyar Függetlenségi Párt

MGB = Minyisztyersztvo Goszudarsztvennoj Bezopasznosztyi (Állambiztonsági Minisztérium, Szu)

MHBK = Magyar Harcosok Bajtársi Közössége

MHSZ = Magyar Honvédelmi Szövetség

MHV = Magyar Hanglemezgyártó Vállalat

MINSZ = Magyar Ifjúság Népi Szövetsége

MIOI = Magyar Izraeliták Országos Irodája

MIOK = Magyar Izraeliták Országos Képviselete

MISZOT = Magyarországi Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa

 1. kir.= magyar királyi

MKKE = Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem

MKP = Magyar Kommunista Párt

MLSZ = Magyar Labdarúgó Szövetség

MM = Művelődési/Művelődésügyi Minisztérium

MN = Magyar Néphadsereg

MNB = Magyar Nemzeti Bank

MNDSZ = Magyar Nők Demokratikus Szövetsége

MNFF = Magyar Nemzeti Függetlenségi Front

MNFP = Mongol Népi Forradalmi Párt

MNOT = Magyar Nők Országos Tanácsa

MNSZ = Magyar Népi Szövetség (Románia)

Mo, mo-i = Magyarország, magyarországi

MOB = Magyar Olimpiai Bizottság

MOL = Magyar Országos Levéltár

MOVE = Magyar Országos Véderő Egyesület

MR = Magyar Rádió

MRP = Magyar Radikális Párt

MRT = Magyar Rádió és Televízió

MSZBT = Magyar–Szovjet Baráti Társaság

MSZMP = Magyar Szocialista Munkáspárt

MSZSZOSZ/T = Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége/Tanácsa

Mt = Minisztertanács

MTA = Magyar Tudományos Akadémia

MTI = Magyar Távirati Iroda

MTK = Magyar Testgyakorlók Köre

MTV = Magyar Televízió

MÚOSZ = Magyar Újságírók Országos Szövetsége

MVD Minyisztyersztvo Vnutrennih Gyel (Belügyminisztérium, Szu) 

 

NATO North Atlantic Treaty Organization (Észak-atlanti Szerződés Szervezete)

NDK = Német Demokratikus Köztársaság

Ngy, ngy-i = Nemzetgyűlés, nemzetgyűlési

NKVD = Narodnij Komisszariat Vnutrennih Gyel (Belügyi Népbiztosság, Szu) 

NOT = Népbíróságok Országos Tanácsa

NPP = Nemzeti Parasztpárt

Nsz = Népszabadság (napilap)

NSZEP = Német Szocialista Egységpárt

NSZK = Német Szövetségi Köztársaság

NT = Népgazdasági Tanács

 

 1. = nyugalmazott, nyugállományú

 

OBt = Országos Béketanács

OECD = Organization of Economic Development and Cooperation (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet)

OÉET = Országos Érdekegyeztető Tanács

OFT = Országos Földbirtokrendező Tanács

Ogy, ogy-i = Országgyűlés, országgyűlési

OKP = Olasz Kommunista Párt

OM = Oktatás(ügy)i Minisztérium

OMFB = Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság

OPEC = Organization of the Petroleum Exporting Countries (Kőolaj-exportáló Országok Szervezete)  

ORFK = Országos Rendőr-főkapitányság

OS = Országos Sajtószolgálat

OSh = Országos Sporthivatal

OSTT = Országos Sport- és Testnevelési Tanács

OT = Országos Tanács(a)

OTh = Országos Tervhivatal

OTI = Országos Társadalombiztosítási Intézet

OTSH = Országos Testnevelési és Sporthivatal

 

ÖK(b)P = Össz-szövetségi Kommunista (bolsevik) Párt [lásd még: SZK(b)P]

 

PB = Politikai Bizottság

PDP = Polgári Demokrata Párt

PDS Partei der Demokratischen Sozialismus (Demokratikus Szocializmus Pártja, Németország)

PFSZ = Palesztin Felszabadítási Szervezet

 1. = pártonkívüli

PNyF = Politikai Nyomozó Főosztály

Pofosz = Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége

PPTE = Pázmány Péter Tudományegyetem

PRO = Politikai Rendészeti Osztály

 

RAF = Rote Armee Fraktion (Vörös Hadsereg Frakció; NSZK)

ref. = református

 1. kat.= római katolikus

RKP = Román Kommunista Párt

RMDSZ = Romániai Magyar Demokrata Szövetség

RMP = Román Munkáspárt

Rt., rt. = részvénytársaság

 

SOTE = Semmelweis Orvostudományi Egyetem (Budapest)

SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Németország Szociáldemokrata Pártja; NSZK, Németország)

SS Schutzstaffel (Védőosztag; Németország; a náci párt fegyveres szervezete)

Stasi Ministerium für Staatssicherheit (Állambiztonsági Minisztérium; NDK)

 1. = szám, számú

SZDP = Magyarországi Szociáldemokrata Párt

SZDSZ = Szabad Demokraták Szövetsége

SZEB = Szövetséges Ellenőrző Bizottság

SZER = Szabad Európa Rádió

SZET = (Németországi) Szövetséges Ellenőrző Tanács

Szeta = Szegényeket Támogató Alap

SZIM = Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom

SZIT = Szakszervezeti Ifjúmunkás- és Tanoncmozgalom

SZK(b)P = Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártja [lásd még: ÖK(b)P]

SZKH = Szabad Kezdeményezések Hálózata

SZLKP = Szlovák Kommunista Párt

SZKP = Szovjetunió Kommunista Pártja

SzN Szabad Nép (napilap)

SZNT = Szlovák Nemzeti Tanács

SZOT = Szakszervezetek Országos Tanácsa

SZÖVOSZ = Fogyasztási Szövetkezetek Országos Szövetsége

SZTK = Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ

Szu = Szovjetunió

SZVSZ = Szakszervezeti Világszövetség

 

TASZSZ Tyelegrafnoje Agensztvo Szovjetszkogo Szojuza (Szovjet Távirati Iroda; Szu)

 1. = törvény(cikk)

TIB = Történelmi Igazságtétel Bizottság

TIT = Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

tsz, téesz = (mezőgazdasági) termelőszövetkezet

TTIT = Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat

tvr. = törvényerejű rendelet

 

 1. = utca

ÚMF = Új Márciusi Front

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete)

UNICEF United Nations International Children’s Emergency Fund (az ENSZ Gyermeksegélyezési Alapja)

UNRRA United Nations Relief and Rehabilitation Administration (az ENSZ Segélyezési és Újjáépítési Hivatala)

UPI United Press International (hírügynökség)

USA United States of America (Amerikai Egyesült Államok)

UTE = Újpesti Torna Egylet

 

VB = Végrehajtó Bizottság

vb = világbajnokság

VDK = Vietnami Demokratikus Köztársaság

VDP = Vietnami Dolgozók Pártja

 1. = Vezérkar, vezérkari

VKM = Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium

 1. = vármegye

VMDK = Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége

VSZ = Varsói Szerződés

VSZ PTT = Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testülete

 

WHO World Health Organization (az ENSZ Egészségügyi Világszervezete)

 

1918–2000