1958. június

Mo és a Szu gazdasági együttműködési és kölcsönös áruszállítási egyezményt köt Moszkvában az 1961–65-ös évekre. A Szu 445 millió rubel értékű fegyvert és hadianyagot szállít hitelben Mo-nak. — Az ugyanekkor aláírt egyezmény szerint a Szu uránipari beruházásokra 439 millió rubel (1,4 milliárd Ft) hitelt nyújt Mo-nak.1 november 4.

 1. 1) A Mecsekben az 1954–55-ben végzett feltáró fúrásokat követően 1957–58-ban kezdődött meg az uránérc kitermelése.

1958.

június 3.

Nyikita Hruscsov, az SZKP KB első titkára felszólal a BKP kongresszusán. Hruscsov alapvetően helyesnek minősíti a Kominform 1948-as határozatát a „titoizmusról”. Szavai szerint „az ellenforradalmi puccs idején Bp-en a jugoszláv követség lett azoknak a központja, akik felvették a harcot a Magyar Népköztársaság kormánya ellen, a követség nyújtott menedéket a gyáva és áruló Nagy–Losonczy-csoportnak”.

  1958.

  június 6.

  Zárt ülést tart az MSZMP KB.1 Az ülésen hozott titkos határozat szerint „a Népköztársaság törvényes rendjének megdöntésében bűnös, különleges ellenforradalmi csoporttal szemben szabad folyást kell engedni a törvényes eljárásnak”. június 9.

  1. 1) Sem erről az ülésről, sem a PB május 27-ei tanácskozásáról nem maradt fenn részletes jegyzőkönyv. Lásd Rainer, Nagy Imre, II, 390.

  A Fővárosi Bíróság 7 évi börtönre ítéli Kéri József v. Győr-Sopron megyei főügyészt. Az indoklás szerint Kéri 1956. november 4-e után a politikai okokból letartóztatottak folyamatos szabadlábra helyezésével, ügyükben a nyomozás megtagadásával akadályozta a megtorlást.