1959. december
1959.

december 5.

Befejeződik az MSZMP VII. kongresszusa. 1962. november 20. Határozatot hoznak a szocializmus alapjainak lerakásáról, amelynek döntő mozzanata a mezőgazdaság kollektivizálása. Az államhatalom fejlesztésének iránya a demokratizmus kiszélesítése. — A kongresszus 71 tagú KB-t választ. A PB tagjai: Apró Antal, Biszku Béla, Fehér Lajos, Fock Jenő, Kállai Gyula, Kiss Károly, Marosán György, Münnich Ferenc, Nemes Dezső, Rónai Sándor, Somogyi Miklós; póttag Gáspár Sándor, Komócsin Zoltán, Szirmai István. A KB Titkárságának tagjai: Fehér Lajos, Fock Jenő, Kádár János, Kiss Károly, Marosán György, Szirmai István. A KB első titkára Kádár János.

  1959.

  december 9.

  Az ENSZ Közgyűlés XIV. ülésszaka elfogadja a 24 hatalmi határozati javaslatot, amely sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy nem sikerült az ENSZ-megbízottaknak együttműködni a magyar kormány képviselőivel; egyben megbízza Leslie Munrót, hogy tegyen további erőfeszítéseket a magyar kérdés tanulmányozására, a magyar kormánnyal való együttműködésre. 1960. január 19.

   1959.

   december 10.

   Az ENSZ Közgyűlés XIV. ülésszaka ismét függőben hagyja a magyar kormány képviselőinek mandátumát. A szavazati arány: 80 mellette, 1 ellene, 1 tartózkodás. A magyar delegáció a javaslat ellen szavaz, a román delegáció tartózkodik, továbbá 18 delegáció a magyar és kínai kérdés miatt fenntartással fogadja el a határozatot.

    1959.

    december 18.

    Az LB Népbírósági Tanácsa Borbély János elnökletével Fáncsik György és társai (Kisfaludy utcai–Corvin közi felkelők) perében másodfokon négy halálos ítéletet hirdet; az első fokon ítélkező Tutsek-tanács hét halálos ítéletet hozott. Fáncsik György anyagellenőrt (1960. január 3.), Tóth Tibor segédmunkást, Dobi Károly kőművestanulót és Huzián István szabósegédet halálra ítélik. december 22. Deák Gábor ipari tanuló és Novák Károly kocsikísérő (Práter utca) halálos ítéletét életfogytiglani, Novák Károlyét 10 évi börtönre enyhítik.