1989. április

A Mt dönt az útalap és az autópálya-használati díj bevezetéséről. április 5. — Somogyi Lászlót, kormánybiztosi rangban, kinevezik az 1995-re tervezett Bp—Bécs világkiállítás előkészítő bizott-ságának vezetésével. — A kormány emeli több hetilap árát; a tégla 11,4%-kal, a tetőcserép 20%-kal drágul.

    1989.

    április 3.

    Grósz Károly, az MSZMP főtitkára az SZKP KB meghívására Kárpátaljára látogat, és felkeresi Ungvárt, Munkácsot és Bereg­szászt. Az ungvári egyetemen nagy­gyűlés keretében találkozik négy kár­pátaljai járás mintegy hétszáz aktivistá­jával. — Útban Kárpátaljára, a pártfőtitkár várossá avatja Záhonyt. Beszédében kijelenti, hogy új nemzeti közmegegyezésre van szükség, amelynek keretében az MSZMP-nek el kell határolnia magát az elmúlt másfél évtized hibáitól. Grósz szerint közérzetrontó intézkedésekre is szükség van, mert az adósságállomány kezelése már-már lehetet­len.