1980. április
1980.

április 2.

II. János Pál pápa, püspöki működésének 42. évében, Márton Áront felmenti az erdélyi r. kat. egyházmegye kormányzása alól. szeptember 29. — A pápa Jakab Antal segédpüspököt nevezi ki gyulafehérvári püspökké.1

  1. 1) Jakab Antalt, az egyházmegye titkos ordináriusát a román belügyi szervek 1951-ben letartóztatták; 13 évet töltött börtönben.