1919. február
1919.

Február 11.

A kormány közzéte­szi a február 10-én kelt, „A népköztársasá­gi államforma védelméről” szóló 1919: XI. néptörvényt. A törvény az államforma erősza­kos megváltoztatására irányuló törekvést 10-15 évig terjedő fegyházzal rendeli büntetni.

Weimarban az alkotmányozó gyűlés Friedrich Ebertet választja a Német Köztársaság elnökévé.

  1919.

  Február 14.

  A köztársasági elnök államtitkárrá nevezi ki Madzsar Jó­zsefet a munkaügyi és népjóléti miniszté­riumba, Somogyi Bélát a közokta­tásügyi minisztériumba.

  A párizsi békekonferencia Tho­mas Woodrow Wilson, az USA elnökének előterjesztésére elfogadja a Nemzetek Szövetsége (Népszövetség) alapok­mányának tervezetét.

   1919.

   Február 16.

   Közzéteszik a február 15-én kelt 1919: XVIII. néptörvényt „a földmívelő nép földhöz juttatásáról”. A törvény részletesen felsorolja a kiosztásra kerülő földbirtoko­kat és a földhöz juttatandók körét. Az úri birtok felső határát 500 kh-­ban szabja meg, és elrendeli az ezen felüli rész kár­talanítás ellenében történő kisajátítását.