1988. október
1988.

október 5.

Összeül az Ogy. október 6. A képviselők egyhangú szavazással elfogadják a társasági törvényt (1988: VI. tc.), amely lehetővé teszi, hogy legfeljebb 500 alkalmazottal, kizárólag magánszemélyek is részvénytársaságot vagy korlátolt felelősségű társaságot alapíthassanak. október 10. — A nyugalomba vonuló Marjai József helyett Beck Tamás lesz a kereskedelmi miniszter.