1952. február

Romániában letartóztatják Márton Mózest, a gyulafehérvári püspökség titkos ordináriusát, Kovács Béla kovásznai plébánost, Jakab László székelyudvarhelyi plébánost és Szilveszter Sándor sepsiszentgyörgyi esperes-plébánost. — A gyulafehérvári egyházmegye kormányzására illetékes ordinarius substitutus személyének megállapítását ezt követően, egészen Márton Áron püspök börtönből való szabadulásáig, egyházjogi viták nehezítik. 1955. február 2.

    1952.

    február 17.

    Az 1952: 4. tvr. a kisebb családi házak kivételével államosítja azokat a házingatlanokat, amelyeket bérbeadás útján hasznosítanak, illetőleg „a megdöntött társadalmi rendszer népelnyomó elemeinek házingatlanait, abban az esetben is, ha azokat nem bérbeadás útján hasznosítják”.