1956.

október 1.

Az Mt határozatot hoz a néphadseregtől leszerelt tisztek elhelyezkedésének elősegítésére és átképzésük támogatására. (A néphadseregben folytatódó létszámcsökkentés következtében a létszám ez időben már csak 120–130 ezer fő.) — A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia parancsnokává, Mátékovics Endre vezérőrnagy utódaként, Márton András ezredest nevezik ki.