1957. június
1957.

június 1.

A közel 200 taggal működő gazdasági reformbizottságok befejezik a gazdasági reformjavaslatok kidolgozását. A Közgazdasági Bizottság, miután a szakértői bizottságok májusban eljuttatták reformjavaslataikat a kormány Gazdasági Bizottságához, benyújtja összefoglaló jelentését.1 — A bizottságok munkája ezt követően gyakorlatilag megszűnt.

  1. 1) A reformtervek az MSZMP-ben eluralkodó dogmatikus nézetek és a közgazdasági revizionizmustól való félelem miatt, nemkülönben a „testvéri országok” nyomására, rövidesen lekerültek a napirendről.

Hatályba lép a kormány rendelete a hitoktatásról, amely az általános iskolákban és gimnáziumokban tanítási időn kívül, heti két órában történhet. A beiratkozást az iskolai beiratkozás után egy héttel meg kell tartani. Vallásoktatásra csak az egyház által megbízott és a helyi tanács művelődési osztálya által jóváhagyott személy jogosult.

    Egy e napon kelt minisztériumi feljegyzésből kiderül, hogy a MOGÜRT szakemberei már csaknem egy év óta tárgyalnak francia (Simca) gépkocsik nagyobb arányú importjáról; az árak csökkentése érdekében egy évi 10 000 db-os mo-i összeszerelő üzem létesítésének lehetősége is felmerül.