1956. május
1956.

május 3.

Bp-en megkezdődik a magyar építőművészek II. konferenciája. — A háromnapos tanácskozáson határozottan bírálják Szíjártó Lajos építésügyi minisztert. A tisztújító titkos szavazás során a hivatalos listáról kilencen nem kerülnek be az új vezetőségbe.

  Nagyváradon meghal Nyiszli Miklós, 1944-ben az auschwitz-birkenaui megsemmisítő tábor rabkórházának orvosa, Josef Mengele közvetlen beosztottja.1 — Nyiszli 1947-ben tanúként jelent meg a nürnbergi perben.

  1. 1) Nyiszlit 1944. május végén deportálták az aknaszlatinai gettóból. Rövid birkenaui tartózkodás után az A-8450-es számú tetoválást kapta, majd a monowitzi (Auschwitz III. vagy más néven Buna) kényszermunkatáborba osztották be egy betonozó munkacsapatba. Körülbelül két héttel később, júniusban, valamennyi fogoly orvost a tábor SS-főorvosához rendelték, aki Németországban végzett boncolóorvost (patológust) keresett. A több évig Németországban praktizáló Nyiszli, egy francia társával együtt, megfelelt a követelményeknek. (Lásd DEGOB, Az SS-orvosok.)

  1956.

  május 9.

  „A marxista politikai gazdaságtan időszerű kérdései és a II. ötéves terv irányelvei” címmel a Petőfi Kör közgazdasági vitát rendez; vitavezető Donáth Ferenc, Nagy Tamás és Szabó Kálmán. A résztvevők bírálják a terv irányelveit és a bürokratikus tervutasításos rendszert. május 22.

   A Bp-i Fővárosi Bíróság Jónás Béla vezette tanácsa ítéletet hirdet az egykori hadapródiskolások (a „Hadapródok Szervezete”) perében.1 A népköztársaság megdöntésére irányuló fegyveres szervezkedés vádjával Sujánszky Jenőt 17 évi, Mikófalvi Ferencet 13, Magoss Jánost és Csaszkóczy Lászlót 12, Csaszkóczy Emilt és Bánáthy Imrét 10 évi, tíz társukat 6–7 évi börtönre ítélik. szeptember 4.

   1. 1) BFL XXV. 4.f. 322–323. d.