1997. április
1997.

április 27.

Az ortodox húsvét ünnepén a gyulai Szent Miklós nagytemplomban kihirdetik Teoctist bukaresti pátriárka és a Szent Szinódus döntését, amely az eddigi gyulai püspöki helynökséget püspökségi rangra emeli. A pátriárka püspökké Árdeleán Pált, 1984-től a mo-i román ortodox egyházmegyei konzisztórium elnökét és püspöki vikáriusát nevezi ki.