1958. április
1958.

április 2.

Nyikita Hruscsov, az SZKP KB első titkára, miniszterelnök vezetésével szovjet párt- és kormányküldöttség érkezik Mo-ra. A delegáció tagja Frol Kozlov első miniszterelnök-helyettes, Andrej Gromiko külügyminiszter, Viktor Grisin, a Szakszervezetek Központi Tanácsának elnöke, Pjotr Seleszt, az Ukrán Kommunista Párt kijevi területi bizottságának első titkára, Anna Bojkova, a leningrádi városi pártbizottság másodtitkára és Jevgenyij Gromov bp-i szovjet nagykövet. — A delegáció a nyolcnapos látogatás során országszerte számos nagygyűlésen vesz részt. A magyar vezetőkkel folytatott tárgyalásokon Hruscsov jóváhagyja az MSZMP vezetésének addigi működését. április 15.

  1958.

  április 15.

  Az LB Népbírósági Tanácsa Borbély János elnökletével ítéletet hirdet Péch Géza és társai, a „Bagoly-csoport” és az Önkéntes Mentőszolgálat ügyében. A másodrendű vádlott Balogh László halálos ítéletét helybenhagyva, a tanács az első fokon életfogytiglanra ítélt Péch Gézát, Gerlei Józsefet és Békési Bélát halálra ítéli. április 22.

   A 29/1958. sz. kormányrendelet értelmében magánszemélyek új személygépkocsit csak a magánszemély munkahelye (foglalkozása) szerint illetékes minisztérium (országos hatáskörű szervek, érdekképviseleti szerv) által kiadott vásárlási engedély alapján vásárolhatnak a Csepel Motorkerékpár és Kerékpár Nagykereskedelmi Vállalattól, illetőleg az Autó- és Alkatrész-kereskedelmi Vállalattól. 1959. április 23. A kérelemhez érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt kell csatolni. Magánszemély új személygépkocsit az üzembe helyezést követő négy éven belül, használt személygépkocsit az átírástól számított egy éven belül csak az Autókernek adhat el egy bizottság által megállapított áron. Belföldi forgalmi rendszámú használt személygépkocsit vásárlási engedély nélkül lehet vásárolni. Külföldről gépkocsit az MNB előzetes engedélyével szabad behozni.

    Az Amerikai Magyar Egyetemisták Szövetsége gyűjtést kezdeményez az ösztöndíjjal rendelkező hallgatók körében ösztöndíjat nem kapó társaik megsegítésére. — Montevideóban kiállítást rendeznek a magyar forradalomról és a proletárdiktatúráról.