1980. június
1980.

június 27.

Alakuló ülést tart az új Ogy. A Ház elnökévé ismét Apró Antalt választják; az ET elnöke továbbra is Losonczi Pál. — Megalakul az új kormány. A Minisztertanács elnöke Lázár György; miniszterelnök-helyettesek: Aczél György, Borbándi János, Marjai József és Faluvégi Lajos. Belkereskedelem Sághy Vilmos; belügy Horváth István; egészségügy Schultheisz Emil; építésügy és városfejlesztés Ábrahám Kálmán; honvédelem Czinege Lajos; igazságügy Markója Imre; kohó- és gépipar Soltész István; könnyűipar Keserű Jánosné; közlekedés és postaügy Pullai Árpád; külkereskedelem Veress Péter; külügy Puja Frigyes; mezőgazdaság- és élelmezésügy Váncsa Jenő; munkaügy Trethon Ferenc; művelődés Pozsgay Imre (1982. június 25.); nehézipar Simon Pál; pénzügy Hetényi István; az OTh elnöke Faluvégi Lajos.