1919. november
1919.

November 17.

Közzéteszik az 5985/1919. sz. kormányrendeletet a nemzetgyű­lési, törvényhatósági és községi választó­jogról. A rendelet kimondja az általános, egyenlő és titkos választójogot; ngy-i választójogot biztosít minden magyar állampolgárnak, aki 24. évét betöltötte, legalább hat év óta magyar állampolgár, legalább fél éve ugyanabban a község­ben lakik vagy ott lakása van; nőknél azzal a megszorítással, hogy bármely hazai élő nyelven tud írni és olvasni.

    1919.

    November 25.

    Megalakul a „nemzeti ala­pon álló” Független Szociáldemokrata Párt. Elnöke az MSZDP-ből kivált Csizmadia Sándor.

    Szovjet-Oroszország jegy­zéket intéz a magyar kormányhoz. A szovjet kotmány közli, hogy az Oroszországban levő magyar hadi­foglyokat túszoknak tekinti a Mo-on üldözött kommunistákért.