1970. július
1970.

július 16.

Pozsonyban Dobos László, a Csemadok KB és Ladislav Novomeský, a Matica slovenská elnöke a pártszervek kezdeményezésére egyezményt ír alá a két szervezet közötti együttműködésről; a két szervezet „nem sajátít ki magának a megfelelő párt- és kormányszervekre háruló állampolitikai feladatokat”, támogatja a párt nemzetiségi politikájának megvalósítását, s a jövőben felmerülő vitás kérdéseket tárgyalásos úton fogja rendezni.