1972. február
1972.

február 10.

Ülést tart az MSZMP Budapesti Bizottsága. Éles kritikát fogalmaznak meg arról, hogy miért kevesebb a munkások fizetése, mint a gyárakban bérmunkát végző tsz-ek, vagy a különböző ÁFÉSZ-ek alkalmazottainak bére. Felvetik a lakáshelyzet problémáit. Németh Károly, a bizottság első titkára szerint a nagyüzemek munkásai kritikai észrevételeket tesznek a csökkenő nyereségrészesedés, az ütemtelen munkaszervezés miatt. Az ülésen felszólal Kádár János, aki kifejti: ahogy a problémák jelentkeznek, aszerint bújnak elő antimarxista, álforradalmi, dogmatikus, revizionista nézetek. A kispolgári szemléletet nevezi a legkártékonyabb jelenségnek. Mint mondja: jelentkeznek téves és ellenséges nézetek is, amelyek hatással vannak kisebb-nagyobb körökre. Gyakori a társadalom, a népgazdaság helyzetének és jövőjének pesszimista megítélése, az életszínvonal növelését irreálisan felvető, egyenlősdi szemlélet.