1951. szeptember

A pozsonyi Szlovák Egyetem Pedagógiai Karán megnyílik a magyar tagozat, amelynek 5 tanulmányi szakán 44 hallgató kezdi meg tanulmányait. Füleken újabb magyar tannyelvű gimnázium, a dunaszerdahelyi szlovák gimnázium mellett hamarosan önállósuló magyar tagozat, Komáromban óvónőképző magyar pedagógiai gimnázium, Losoncon magyar építészeti ipariskola, a rozsnyói egészségügyi iskola mellett pedig magyar tagozat nyílik. — A tanév folyamán a magyar tannyelvű elemi iskolák száma eléri az 560-at, az ún. középiskoláké a 113-at. A magyar tannyelvű elemi és középiskolákat látogató diákok száma 56 959; szlovák iskolákba 8669 magyar diák jár, a magyar diákok 13,2%-a. — Pozsonyban megjelenik a Csemadok Fáklya c. kulturális és politikai folyóiratának első száma.

  1951.

  szeptember 6.

  Újabb 4 ezer „politikailag megbízhatatlan” (C-kategóriás) fiatalt, köztük 2100 tartalékost hívnak be munkaszolgálatra a „hadtáp” alakulatokhoz; ők már nem is részesülnek előzetes katonai kiképzésben; rögtön az építőipari munkahelyekre vezénylik őket, ahol munkaszüneti napokon alaki kiképzésben részesülnek.

   1951.

   szeptember 8.

   A San Franciscó-i értekezleten 49 állam (köztük az USA, Nagy-Britannia és Franciaország) különbéke-szerződést köt Japánnal; az aláírók közül hiányzik a Szu, Kína, India, Vietnam és Burma. Az aláírók elismerik Japán teljes szuverenitását; véget ér az ország megszállása. — Ugyanekkor amerikai–japán védelmi szerződést írnak alá.

    1951.

    szeptember 11.

    Megjelenik az 1951: 26. tvr. a tudományok doktora tudományos fokozat bevezetése, és az egyetemi oktatói, valamint a kutatóintézeti kutatói állások, illetőleg fokozatok szabályozása tárgyában; létrehozza a „tudományok doktora” címet és az ösztöndíjas aspirantúra intézményét; a korábban bevezetett kandidátusi és a most létrehozott doktori fokozatot az MTA ítéli oda. 1959. október 3. „A tudományos utánpótlás tervszerű biztosításának első lépéseként a Szovjetunió élenjáró tudományos káderképzésének példájára (…) a kezdő kutatók részére bevezette a tudományok kandidátusa fokozatot. Ezen túlmenően azonban a Szovjetunió tapasztalatai alapján be kell vezetni a magasabb tudományos teljesítmények elismerésére a tudományok doktora tudományos fokozatot. (…) A régi rendszerű doktori címeknek az eddig érvényben volt szabályok szerinti adományozása az orvosi egyetemeken 1952. január 1-től kezdve, a többi karon, amennyiben már korábban meg nem szűnt, a rendelet hatálybalépésekor megszűnik. A jövőben az oklevéllel eddig járt doktori cím helyett az okl. megjelölést kell használni (pl. okl. orvos, okl. jogász).” 1956. december 1.