1925

1925.

Április 14.

Bp-en megtartja alakuló ülését az MSZMP. Ügyvezető elnökké Vági Istvánt választják. Az akcióprogram és az Elvi Nyilatkozat a pártot a két forrada­lom örökösének tekinti. A cél a demok­ratikus kormányzati rendszer megte­remtése, a demokratikus szabadságjo­gok biztosítása, a kivételes törvény meg­szüntetése, általános amnesztia, radiká­lis földreform, a szanálás terheinek áthá­rítása a vagyonos osztályokra, a triano­ni békeszerződés hatálytalanítása a nemzetközi proletariátus együttes osz­tályharcával.

    1925.

    Május 22.

    Befejeződnek a fővárosi törvényhatósági választások. A 250 választott bizottsági hely megoszlása a jelentősebb pártok kö­zött: Szabadelvű Párt 8, Demokrata Párt 71, MSZDP 52, a szélsőjobboldali keresztény Wolff-párt 91, Ripka kormánytámogató pártja 24. A 65 kinevezett, illetőleg hivatalból részt vevő törvényhatósági bizottsági taggal a jobb­oldal kerül többségbe, 131 ellenzékivel szemben 180 képviselővel.