1953. június

Csehszlovákiában a lakosságot hátrányosan érintő pénzügyi reform zavargásokat vált ki Plzeńben és Ostravában. A tüntető munkások elfoglalják a városházát, nemzeti és amerikai zászlókat tűznek ki. — A megmozdulásnak a karhatalom vet véget.

  1953.

  június 3.

  Az MDP KV Titkársága, a szovjet változásoknak megfelelően, elvi döntést hoz a legfelsőbb állami és párttisztségek személyi szétválasztásáról, és a kormányzati adminisztráció csökkentéséről. Határoznak egyes nagyberuházások törléséről vagy végrehajtásának lassításáról, a tervek szerkezetének átalakításáról, a fogyasztási cikkek termelési arányának növeléséről és az új lakásépítési programról.

   Bp-en megkezdődik az első magyar történészkonferencia. — A Rákóczi-szabadságharc kezdetének 250. évfordulóján a kongresszus a „függetlenségi harcaink”, a „baráti szomszéd népekkel közösen vívott küzdelmeink” és a „forradalmi példaképünk: az orosz nép” témakörök jegyében zajlik. A konferencián „baráti országokból” és a Szu-ból érkezett tudósok is előadnak.

    1953.

    június 8.

    Kivégzik a Pártőrség-perben halálra ítélt Farkas Ferencet, Sándor Istvánt1 és Zana Albertet.2

    1. 1) Sándor István szalézi szerzetest I. Ferenc pápa 2013. március 27-én kelt dekrétumával a boldogok sorába emelte. A szertartást Bp-en, a Szent István-bazilika előtti téren mutatta be Erdő Péter bíboros, esztergomi érsek.

    2. 2) Az időpont az újabb források szerint. Korábbi adat szerint a kivégzés június 10-én történt (Fehérváry, 108.) — A perben szintén halálra ítélt Ari László kegyelmet kapott.