1950. szeptember

Szlovákiában megnyílnak az első magyar tannyelvű óvodák és iskolák. Az óvodák száma az 1950/51-es tanévben 142, amelyekben 4985 gyermekkel 151 osztály működik. Az elemi iskolák száma 522, a középiskoláké (a 11–15 éves gyermekek számára) 91; ezekbe összesen 45 497 tanuló iratkozik be. Révkomáromban magyar tannyelvű gimnázium, Pozsonyban magyar pedagógiai gimnázium nyílik, a pozsonyi és kassai ipari szakiskola mellett magyar tagozatot indítanak. — Pozsonyban megalakul az Állami Faluszínház magyar tagozata, a második világháború utáni első hivatásos szlovákiai magyar színtársulat.

  1950.

  szeptember 4.

  Dwight Eisenhower amerikai tábornok Denverben (USA, Colorado állam) mondott beszédével megkezdi tevékenységét a „Keresztes hadjárat a szabadságért” (Crusade for Freedom) elnevezésű szervezet, amelynek célja, hogy, többek között a Szabad Európa Rádió hálózattá fejlesztése révén, elmondja az igazságot a vasfüggöny mögött élő népeknek.

   1950.

   szeptember 7.

   Az 1950: 34. tvr. kimondja: „A Magyar Népköztársaság területén a szerzetesrendek működési engedélye ennek a törvényerejű rendeletnek hatálybalépésével megszűnik. Nem vonatkozik ez a rendelkezés a katolikus egyházi iskolákban a tanítás ellátására szükséges megfelelő számú férfi és női tanítórend működési engedélyére.” Az intézkedés 635 rendházat, 23 férfi és 40 női rendet, 2582 szerzetest és 8956 apácát érint.1

   1. 1) MKL. A számok forrása: Révai József beszámolója az MDP KV június 1-jei ülésén.