1954. október

Befejeződik az MDP KV ülése. A Szalai Béla PB-tag által az „új szakasz” politikájáról előterjesztett beszámoló a bajok forrását részben a június előtti gazdaságpolitikában, részben pedig abban jelöli meg, hogy a párt-, állami és gazdasági funkcionáriusok egy része „nem tette eléggé magáévá a júniusi határozatot, nem tudatosította eléggé magában azt a gyökeres fordulatot, amit a júniusi út jelent” az előző politikával szemben. Rákosi Mátyás, Gerő Ernő és Hegedűs András távollétében Friss István szinte egyedüliként képviseli a Gazdaságpolitikai Bizottság merev javaslatait.1 Nagy Imre gazdaságpolitikai irányvonalát a KV többsége támogatásáról biztosítja. december 1. — Az ülés után az Mt Titkárságán Vas Zoltán irányításával megkezdődik a gazdaságpolitikai program téziseinek kidolgozása. november 25.