1918–19

1918.

Október 23.

Debrecenben IV. Károly király és Zita királyné jelenlétében felavatják a Debreceni Tudomány-egyetemet. 1921. április 11. Megalakul az orvosi fakultás. 1921. november 4.

 1. how much is cialis with insurance how much is cialis with insurance

 2. generic viagra soft tablets generic viagra soft tablets

 3. otc viagra online otc viagra online

 4. australia online pharmacy viagra australia online pharmacy viagra

 5. how much is viagra 50 mg how much is viagra 50 mg

 6. where can i get viagra for women where can i get viagra for women

 7. what is tadalafil liquid what is tadalafil liquid

 8. how to make cialis work better how to make cialis work better

 9. metronidazole unavailable metronidazole unavailable

 10. bactrim bethaprim bactrim bethaprim

 11. lyrica garret lyrica garret

 12. ic lisinopril-hctz ic lisinopril-hctz

 13. is escitalopram addictive is escitalopram addictive

 14. lexapro withdrawal timeline lexapro withdrawal timeline

 15. can you get addicted to fluoxetine can you get addicted to fluoxetine

 16. cephalexin how long is it good for cephalexin how long is it good for

 17. gabapentin hangover gabapentin hangover

 18. Október 23. | Magyar kronológia https://www.hafizjuniza.com/our-journey/kuasa-minda-nat-pokok-getah-hafiz-juniza/

 19. Október 23. | Magyar kronológia https://darwin-legend.org/shampooing-101-how-often-should-you-wash-your-hair/

 20. Október 23. | Magyar kronológia https://bm7construtora.com.br/apartamentos-em-sao-miguel-paulista/

 21. Október 23. | Magyar kronológia https://arroyavesanmartin.com/the-art-of-negotiation-tips-for-successful-business-deals/

 22. does cephalexin treat gonorrhea and chlamydia does cephalexin treat gonorrhea and chlamydia

 23. does ciprofloxacin treat tooth infection does ciprofloxacin treat tooth infection

 24. Október 23. | Magyar kronológia http://www.astournus-athle.fr/actu/championnat-du-monde-dathletisme-veterans/

 25. flomax and supplements flomax and supplements

 26. diovan versus cozaar diovan versus cozaar

 27. ezetimibe effets secondaires ezetimibe effets secondaires

 28. diclofenac sodium gel 1% diclofenac sodium gel 1%

 29. ddavp and haemophilia ddavp and haemophilia

 30. pros and cons of contrave pros and cons of contrave

 31. effexor xr withdrawal effexor xr withdrawal

 32. side effects depakote side effects depakote

 33. side effects of aripiprazole side effects of aripiprazole

 34. aspirin heart attack aspirin heart attack

 35. amitriptyline 20 mg amitriptyline 20 mg

 36. buspar weight gain buspar weight gain

 37. baclofen for alcoholism baclofen for alcoholism

 38. acarbose versuch acarbose versuch

 39. diltiazem calcium channel blocker diltiazem calcium channel blocker

 40. semaglutide joint pain semaglutide joint pain

 41. protonix pregnancy protonix pregnancy

 42. remeron 60 mg remeron 60 mg

 43. does robaxin make you drowsy does robaxin make you drowsy

 44. repaglinide weight gain repaglinide weight gain

 45. Október 23. | Magyar kronológia http://kaunasjazz.lt/en/contacts/

 46. actos storage actos storage

 47. azithromycin synthroid azithromycin synthroid

 48. brand name for venlafaxine brand name for venlafaxine

 49. stop taking spironolactone stop taking spironolactone

 50. sitagliptin januvia price sitagliptin januvia price

 51. Október 23. | Magyar kronológia https://cosmetiquesdynastie.ca/mystore/2020/05/13/dynastie-signature-triple-infusion/

 52. Október 23. | Magyar kronológia https://gerdek.org/126509-sexy-milfs-ready-suck-all-cocks-bukkake-66.html

 53. Október 23. | Magyar kronológia http://certification-auditenergetique.be/2022/11/19/bonjour-tout-le-monde/

 54. Október 23. | Magyar kronológia http://www.sidotec.it/song-of-the-month-3/

 55. the people pharmacy ambien the people pharmacy ambien

 56. liquid tadalafil side effects liquid tadalafil side effects

 57. online levitra prescription online levitra prescription

 58. sildenafil 100mg en español sildenafil 100mg en español

 59. Október 23. | Magyar kronológia https://luzhernandez.es/

 60. how much is viagra 100mg how much is viagra 100mg

 61. tadalafil 20mg lowest price tadalafil 20mg lowest price

 62. stromectol tablets for humans stromectol tablets for humans

 63. how to get viagra prescription online how to get viagra prescription online

 64. ivermectin virus ivermectin virus

 65. ivermectin over the counter canada ivermectin over the counter canada

 66. tadalafil medicine tadalafil medicine

1918.

Október 31.

József főherceg homo regius Károlyi Mihály gr.-ot minisz­terelnökké nevezi ki. — A Nemzeti Tanács pártjaiból koalíciós kormány alakul, és József főherceg előtt feleskü­szik a királyra. Miniszterek: belügy Batthyány Tivadar gr.; külügy Károlyi Mihály gr. miniszterelnök; föld­művelésügy Buza Barna; hadügy Lin­der Béla (november 9.); igazságügy Buza Barna föld­művelésügyi miniszter (november 4.); kereskedelem­ügy Garami Ernő; közélelmezésügy Nagy Ferenc; pénzügy Károlyi Mihály gr. miniszterelnök (november 25.); vallás- és közoktatás­ügy Lovászy Márton; tárca nélkül a nemzetiségi önrendelkezési ügyek előkészítésére Já­szi Oszkár; tárca nélkül a horvát-szlavón-dalmát ügyek felszámo­lására Kunfi Zsigmond; a király személye körüli miniszter Batthyány Tivadar gr. belügyminiszter.

Tisza István gr. v. miniszterelnököt ismeretlen fegyveres katonák bp-i lakásán agyonlövik.

Bp-en megalakul a Népőrség; vezetője Biró Dezső.

Bp-en megalakul a Ro­mán Nemzeti Tanács.

  1918.

  November 1.

  IV. Károly király a Károlyi-kormányt saját kérésére fölmenti a neki tett eskü alól. Este a kormány tagjai feles­küsznek „Magyarországra és a magyar népre” a Nemzeti Tanács elnökévé vá­lasztott Hock János előtt.

  Linder Béla hadügyminiszter elrendeli, hogy a fronton álló magyar csapatok tegyék le a fegyvert.

   1918.

   November 3.

   Padovában (Olaszország) az Osztrák-Magyar Monarchia nevé­ben Edel von Webenau Viktor Weber tábornok Adamo Diaz tábornok, az olasz hadsereg vezér­kari főnöke, az antanthatalmak képvise­lője előtt aláírja a fegyverszüneti megállapodást. november 4. Demarkációs vonalként a Monarchia 1914-es határait jelölik meg. — A fegyver­szünet Mo számára le­zárja az 1914. július 28-ai hadüzenettel indult világháborút.1

   1. 1) Julier Ferenc had­történész számításai szerint a háború­ban Mo összesen 3 800 000 főt mozgósított. A háborús veszteségek: 661 ezer halott, a bevonultak 17%-a; 743 ezer sebesült, a bevonultak 20%-a; 734 ezer hadifogoly, a bevonultak 19%-a.

   1918.

   November 4.

   Életbe lép a fegyverszüneti megállapodás. november 7. Az aláírást követő huszonnégy órában jelentős számú osztrák-magyar katona kerül olasz hadifogságba.

   Moszkvában értekezletet tart az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt (OK[b]P) mo-i csoportja.1 A résztvevők kinyilvánítják a Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP) megalakulását. november 24.

   1. 1) Az OK(b)P magyar csoportja 1918. március 24-én alakult meg Moszkvában.

   1918.

   November 7.

   Károlyi Mihály gr. miniszter­elnök vezetésével a Nemzeti Tanács, a Bp-i Munkástanács és a Katona­tanács tagjaiból alakult küldöttség Belg­rádban Mo nevében külön fegyverszüneti tárgyalást kezd Louis-Félix Franchet d’Esperey tábornokkal, az antanthatalmak keleti frontjának főparancsnokával. — A francia tábornok 18 pont­ból álló fegyverszüneti szerződést nyújt át. A magyar kormány köteles lenne kiüríteni a Nagy­szamos felső folyásától Marosvásár­helyig, majd a Maros mentén a Tiszáig, innen a Szabadka–Baja–Pécs vonalon a Dráváig húzott demarkációs vonaltól délre és keletre eső területeket; leszerelni hadseregét; átengedi területén az an­tanthatalmak csapatait. — A küldöttség a fegyverszüneti pontokat elfogadhatat­lannak nyilvánítja, és nem írja alá.

    1918.

    November 8.

    Az ideiglenes csehszlovák kormány parancsára cseh katonai alakulatok Nagyszom­bat–Trencsén térségében átlépik a határt, és behatol­nak Mo-ra. — A csehek a következő napokban megszállják Trencsént, Vágúj­helyt, Zsolnát, Ruttkát és Turócszent­mártont.

    Közzéteszik Linder Béla had­ügyminiszter rendeletét, amely november 11-ei hatállyal leszereli az 1896 előtt szü­letett nem tényleges állományú legény­séget és tiszteket.

     1918.

     November 9.

     Linder Béla lemondása után a Minisztertanács (Mt) Bartha Albert alezredest nevezi ki hadügy-miniszterré. Linder tárca nélküli miniszterként a kormány tag­ja marad.

     A román kor­mány ultimátumban követeli a központi hatalmak csapatainak kivonulását Ro­mániából. A Román Nemzeti Tanács a magyar kormányhoz intézett felszólí­tásában a mo-i románlakta területek feletti hatalmat magának kö­veteli.

     A szerb hadsereg bevonul Újvidékre.

     Ungvárott megalakul a Mo-i Rutén Néptanács.

     Berlinben kikiáltják a köztársaságot. II. Vilmos német császár Hollandiába menekül.

      1918.

      November 11.

      Bartha Albert hadügyminiszter kiáltvá­nyt intéz az ország népéhez. Bartha kijelenti, hogy az ország hatá­rait minden „a nemzetközi jogba ütköző támadás” ellen, fegyveres erővel megvé­di.

      A compiègne-i erdőben (Franciaország) a Német Köztársaság megbízottai aláírják a franciák által diktált fegyverszüneti megállapodást.