1976. december
1976.

december 15.

Ülést tart az MSZMP KB Politikai Bizottsága. A testület a szomszédos országokban élő magyar kisebbségekről kimondja, hogy „figyelemmel kell kísérni helyzetük alakulását”, a szomszédos országok vezetőivel folytatott tárgyalásokon a negatív jelenségeket „megfelelő formában” szóvá kell tenni. A PB szerint támogatni kell az anyanemzettel való kapcsolatok építését és annak a célnak az elérését, hogy vezetőik, az államközi együttműködés keretei között, kapcsolatot tarthassanak a mo-i hivatalos szervekkel, valamint hogy a nemzetiségi kapcsolatok az államközi együttműködés részét képezzék.