1953. augusztus
1953.

augusztus 2.

Az Mt rendeletet ad ki a korábban az egyéni parasztoktól elvett állami tartalékföldek haszonbérbe adásáról: a be nem tagosított, illetőleg állami gazdaságoknak és szövetkezeti gazdaságoknak át nem adott állami tartalékföldekből, kérelmükre, vissza kell adni a földet tulajdonukba azoknak az egyénileg gazdálkodó parasztoknak, akik földjüket 1951. augusztus 1-je után felajánlották vagy elhagyták. A kormány engedélyezi, hogy a földdel nem rendelkező dolgozók veteményeskert céljára családonként 1 kat. hold földet, az egyéni gazdák az állami tartalékföldből maximálisan 25 holdat vehessenek öt évre haszonbérbe. A haszonbérlőnek földadót fizetnie nem kell, de teljes beadási kötelezettséggel tartozik. A tsz-ek a tartalékföldekhez ingyen juthatnak hozzá. — Ezzel ½–¾ holdról 1 kat. holdra nő a tsz-tagok engedélyezett háztáji földjeinek nagysága. 1953 júniusában az állami tartalékföldek területe kb. 1 millió hold, amelyet senki nem tudott művelés alá fogni. augusztus 23.

  Az Mt határozatot hoz a téeszek és az egyénileg gazdálkodó parasztok gépállomási díjtarto-zásainak elengedéséről, a gépállomások díjfizetési rendszerének megváltoztatásáról és a díjtételek leszállításáról.

   1953.

   augusztus 3.

   Négy helyszínről (Recsk, Kistarcsa, Kazincbarcika, Tiszalök) megkezdődik az internáltak szabadon bocsátása. A recski tábor ÁVH-s parancsnokát leváltják, helyére egy büntetés-végrehajtási ezredest neveznek ki. — Számos rabot átszállítanak a kistarcsai internálótáborba, és hosszú börtönbüntetésre ítélik őket. szeptember 18. A terv szerint az akciót szeptember végéig kell befejezni. szeptember 30.

    1953.

    augusztus 9.

    Kihirdetik az 1953: 14. tvr.-t a kisiparosok ipargyakorlásának engedélyezéséről. december 19. A 3000 lélekszámon aluli községekben kisipari működési engedély adható ki, ha ezt „a lakosság szükségleteinek ellátása indokolja … az alábbi iparokra: bognár; cipész, csizmadia; fodrász; kovács; szabó (férfi és női); vegyes javító”.