1954. november

„A magyar ifjúság ügyében” 15 fiatal író (Erdei Sándor, Kardos László, Kónya Lajos, Kuczka Péter, Máriássy Judit, Márkus István, Mesterházi Lajos, Nagy Péter, Sarkadi Imre, Sipos Gyula, Szeberényi Lehel, Tamási Lajos, Tardos Tibor, Urbán Ernő, Varga Domokos) javaslatot dolgoz ki a népi kollégiumi mozgalom felújítására, a nemzeti hagyományok ápolására, honismereti körök alakítására. Tervezetüket 1956-ig nem engedik nyilvánosságra hozni. 1956. október 13.

    Farkas Mihály, az MDP KV titkárának utasítására elkobozzák a Benjámin László szerkesztette Új Hang november–decemberi számát a címlapon szereplő, „Gond” c. Derkovits-rajz miatt, amely egy gyermekét fázósan magához szorító asszonyt ábrázol. A lap közli Illyés Gyula visszaemlékezését 1944 őszére, Barabás Tibor és Jankovich Ferenc búcsúját Nagy Lajostól, Kassák Lajos, Takács Imre, Sipos Gyula verseit, Cseres Tibor írását a németek kitelepítéséről, Jobbágy Károly elbeszélését a hadifogságról, Márkus István szociográfiáját Tiszanánáról, Tamási Lajos és Kónya Lajos felszólalását az Írószövetség novemberi párttaggyűlésén.