1948. március
1948.

március 1.

Együttes ülést tart az MKP és az SZDP ifjúsági bizottsága. A két párt tervezett egyesülése jegyében határoznak az egységes ifjúsági szervezet, a Magyar Ifjúság Nemzeti Szövetsége (MINSZ) megalakításáról, valamint az úttörőmozgalom egységes serdülő ifjúsági mozgalommá fejlesztéséről. március 22.

  Josip Broz Tito jugoszláv pártvezető bejelenti, hogy a Szu-val folytatott tárgyalások eredménytelenül zárultak, és a jugoszláv hadsereg és népgazdaság problémáit önerőre támaszkodva kívánják megoldani; ezért Jugoszláviából kivonják a szovjet katonai és civil tanácsadókat. A JKP KB elutasítja a jugoszláv–bolgár föderációra vonatkozó szovjet tervet. — Sztálin májusig több kísérletet tesz, hogy visszatérítse Moszkva irányvonalához a jugoszláv kommunistákat. március 27.

   1948.

   március 4.

   A Bp-i Népbíróság Különtanácsa ítéletet hirdet a Nitrokémia-perben. Szabó Kornél vezérigazgatót halálra, Kelemen Gyula (SZDP) v. iparügyi és Sárkány József (SZDP) v. honvédelmi államtitkárt, valamint Steller Lajos igazgatót életfogytiglani fegyházbüntetésre ítéli. A többi vádlottat 15-18 évi börtönnel sújtják. Az ítélet indoklásában kimondja, hogy „a bűnöző csoport visszaélt a vállalat hitelkeretével, fontos tanulmányokat és üzemterveket juttatott a horthysták és a külföld kezébe, s ezzel árulást követett el a magyar demokráciával szemben, és a Magyar Köztársaságot több millió forinttal megkárosította”. július 12.

    Ravasz László püspök és Balogh Jenő főgondnok a Ref. Egyház Egyetemes Konventje nevében levelet ír a miniszterelnöknek; kifejtik, hogy „ha a bíróságok a kormánytól függenek, az emberi szabadságoknak a kormány által történő megsértése esetén nem lehet tárgyilagos ítéletet remélni”.