1963. április
1963.

április 3.

A CSKP KB e napon kezdődő kétnapos ülésén megvitatják a Drahomír Kolder KB-titkár vezette bizottság jelentését „a szocialista törvényesség megsértéséről az 1949–1954 közötti években”. Mivel a jelentés megalapozatlannak nyilvánít több politikai pert, a KB határozatot hoz azok felülvizsgálatáról, s leváltja tisztségéből a párt több vezető funkcionáriusát, többek között az ún. szlovák burzsoá nacionalisták elítélésében jelentős szerepet játszó Karol Bacíleket, az SZLKP KB első titkárát. április 8.

  1963.

  április 7.

  A szlovákiai Hét c. hetilap Fórum című mellékletében megjelenik Tőzsér Árpád „Egy szemlélet ellen” című írása, amely a sematizmus és dogmatizmus jegyeivel való végleges leszámolást és a csehszlovákiai magyar irodalom megújulását sürgeti. A lap ezt követően négy hónapon át közli a csehszlovákiai magyar írók, költők és olvasók hozzászólásait.

   1963.

   április 11.

   XXIII. János pápa kiadja Pacem in Terris kezdetű enciklikáját, amely a különböző keresztény felekezetek közötti testvéri együttműködést szorgalmazza. A pápa elfogadhatatlannak mondja az ateizmust, de a béke megóvása érdekében lehetségesnek tartja akár a kommunistákkal való együttműködést is.