1974. április
1974.

április 3.

Magas állami kitüntetéseket adnak át egyházi vezetőknek. Káldy Zoltán ev. püspök és Horváth Richárd, az OBt katolikus bizottságának elnöke a Magyar Népköztársaság Zászlórendje I. fokozata; Bakos Lajos dunántúli ref. püspök, Cserháti József r. kat. pécsi megyéspüspök, Palotay Sándor, a Szabadegyházak Tanácsának elnöke, Seifert Géza, a MIOK elnöke és Várkonyi Imre prépost-plébános, az Actio Catholica országos igazgatója a Magyar Népköztársaság Zászlórendje II. fokozata kitüntetést kapja.

  1974.

  április 10.

  A magyar–csehszlovák barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási egyezmény aláírásának 25. évfordulója alkalmából Kádár János vezetésével magyar párt- és kormány-küldöttség látogat Csehszlovákiába. — A látogatásról kiadott közleményből a csehszlovák ellenvetés miatt, nehogy ez precedenst teremtsen lengyel és keletnémet viszonylatban, kimarad az a tétel, hogy a nemzetiségek fontos szerepet töltenek be a két ország népei barátságának ápolásában. Csehszlovák kívánságra bekerül a közleménybe a Duna magyar–csehszlovák szakaszának közös hasznosítására vonatkozó tervek megerősítése.

   1974.

   április 25.

   Portugáliában a hadsereg részvételével, a tömegek támogatásával végrehajtott vértelen puccs (a „szegfűs forradalom”) megdönti a Salazar-rendszert. A hatalmat átvevő héttagú junta vezetője Antonió de Spínola tábornok. szeptember 30. — A portugál, majd a görög és a békés, alkotmányos spanyol fordulat jelentős tanulsággal szolgál a szovjetizált Kelet-Európa számára.