1971. május
1971.

május 5.

Az MSZMP KB küldöttsége, amelynek tagja Aczél György és Komócsin Zoltán, mindketten a KB titkárai, befejezi bukaresti tárgyalásait az RKP KB képviselőivel. — A magyar fél felveti, hogy vizsgálják meg az 1954-ben megszüntetett kolozsvári magyar konzulátus felállításának lehetőségét, s a két ország külügyminisztériumai kössenek erről megállapodást.

  1971.

  május 12.

  Összeül az új Ogy alakuló ülése. Megválasztják az ET tagjait és az Ogy tisztségviselőit. Az ET elnöke Losonczi Pál, az Ogy elnöke Apró Antal. — Megalakul az új kormány. A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke Fock Jenő; helyettesei: Ajtai Miklós, Fehér Lajos, Tímár Mátyás, Vályi Péter. A kormány tagjai: belkereskedelem Szurdi István; belügy Benkei András; egészségügy Szabó Zoltán; építésügy és városfejlesztés Bondor József; honvédelem Czinege Lajos; igazságügy Korom Mihály; kohó- és gépipar Horgos Gyula; könnyűipar Keserű Jánosné; közlekedés- és postaügy Csanádi György; külkereskedelem Bíró József; külügy Péter János; mezőgazdaság- és élelmezésügy Dimény Imre; munkaügy Lázár György; művelődésügy Ilku Pál; nehézipar Szekér Gyula; pénzügy Faluvégi Lajos; az OTh elnöke Párdi Imre.

   1971.

   május 15.

   Pozsonyban befejeződik az SZLKP kongresszusa. A KB első titkárává ismét Jozef Lenártot választják, a 80 tagú új KB-ban pedig helyet kap többek között Fábry István, Fehérváry Géza, Csáji István, Nagy Sándor és Szalai Imre. A kongresszus megállapítja, hogy a szocialista szövetségesek internacionalista segítségével sikerült megőrizni a munkásosztály hatalmát, megvédeni a szocialista vívmányokat, felújítani a párt marxista-leninista jellegét és a társadalomban betöltött vezető szerepét.