1959. február
1959.

február 5.

Szlovákiában a Megbízottak Testülete elfogadja 37. sz. határozatát „a magyarsággal kapcsolatos korábbi határozatok teljesítésében mutatkozó hiányosságok kiküszöböléséről”. A határozat kimondja, hogy biztosítani kell a helyi nemzeti bizottságoknak szóló irányelvek magyar nyelvű kiadását, a törvények és egyéb jogszabályok magyar fordításban való megjelentetését, a hivatalos érintkezésben a magyar nyelv használatának lehetőségét; lehetővé kell tenni, hogy a magyarok írásbeli és szóbeli beadványait magyar nyelven intézzék el, s a nemzeti bizottságok magyar tagjai az üléseken anyanyelvükön is felszólalhassanak. Elrendelik a magyarlakta községek nevének felülvizsgálását, a „hibás és helytelen” megnevezések eltávolítását, a filmek magyar felirattal való vetítését.

    1959.

    február 10.

    Az LB Népbírósági Tanácsa Borbély János elnökletével másodfokon halálra ítéli Bárány János szerszámkészítőt, Ivicz György, Nagy József és Szabó Lajos munkásokat, akik a fegyveres harc befejeztével a Honvéd Kórházból szervezték a további ellenállást. február 18. A bíróság az első fokon halálra ítélt Mécs Imre egyetemi hallgató és Forgács Ferenc mérnök ítéletét életfogytiglani börtönre változtatja. Hegedűs László orvos-ápolót életfogytiglani, társaikat 5–16 évi börtönre ítéli.