1952. október

Letartóztatott papok Ausztriába szökésének elősegítése miatt 17 évi börtönbüntetésre ítélik az előző év tavaszán letartóztatott Lénár Károly lukanényei (Szlovákia) r. kat. plébánost, aki utóbb összesen tizenkét évet tölt börtönben.

    1952.

    október 3.

    Miskolcon rendkívüli közgyűlést tart a Tiszáninneni Ref. Egyházkerület, és kéri a zsinatot, intézkedjék a hevesi egyházmegyének és gyülekezeteinek a Dunamelléki Egyházkerülethez való csatlakozásáról, az abaúji és borsodi egyházmegyéknek gyülekezeteikkel együtt a Tiszántúli Egyházkerületbe való bekebelezéséről. Ezzel létrejön a Tiszavidéki Ref. Egyházkerület. 1956. december 31.