1945. július

Megjelenik az INK 3820/1945. M.E. sz. rendelete a Népgondozó Hivatal hatáskörének kiterjesztéséről, és a hazai németek múltbeli politikai magatartásának felülvizsgálatáról. A rendelet szerint azokban a járásokban, amelyek községeiben a lakosság számottevő része az elmúlt években hitlerista (volksbundista, fasiszta, nyilas) magatartást tanúsított, „nemzethűségi szempontból” való felülvizsgálat céljából három főből álló bizottságokat kell felállítani. augusztus 9.

  1945.

  július 3.

  A csehszlovák kormány nevében Vladimír Clementis külügyi államtitkár jegyzékben kéri fel az amerikai, a brit és a szovjet kormányt, hogy a közelgő potsdami értekezleten tűzzék napirendre a német és magyar kisebbség kitelepítésének kérdését. A jegyzék szerint a kitelepítés 2-2,5 millió németet és kb. 400 ezer magyart érintene, miközben a magyarokkal kapcsolatban kilátásba helyezi, hogy egy részük kitelepítése lakosságcsere formájában is megvalósulhatna, mivel Mo-ról 345 ezer szlovák kíván áttelepülni Szlovákiába.

   Az SZNT kiadja 69/1945. sz. rendeletét „az államilag megbízhatatlan személyek magán-alkalmazásból való elbocsátásáról”, amely szerint a munkaadó a nemzeti bizottság hozzá-járulásával azonnali hatállyal megszüntetheti bármely „államilag megbízhatatlan” személy munka-, szolgálati vagy tanulói viszonyát.

    1945.

    július 5.

    Az SZDP balszárnya és vezetősége élesen bírálja Valentiny Ágostont az Igazságügy-minisztérium hatáskörében felállítandó rendőrségről készített tervezetéért. — A miniszter ennek hatására a vezetőségi ülés után lemond tisztségéről; helyére a párt Ries Istvánt jelöli.