1940–49

1943.

Szeptember 9.

Kállay Miklós miniszterelnök meg­bízottja, Veress László külügyminiszté­riumi segédtitkár Isztambulban átveszi az angol kormány megbízottjától az elő­zetes fegyverszüneti feltételeket. — A fegy­verszünet csak akkor lépne életbe, ha az angol—amerikai csapatok elérik Mo határát.

  1943.

  December 14.

  A Honvéd Vezérkar Főnöké­nek Különbírósága megkezdi az 1942. januári újvidéki vérengzés főbűnösei perének tárgyalását. — A szabadlábon védekező vádlottak (Feketehalmy-Czeydner Fe­renc altábornagy, Grassy József vezér­őrnagy, Deák László ezredes, Zöldy Márton csendőr százados) Németor­szágba szöknek. A bíróság nem hoz ítéletet.

   1944.

   március 19.

   A kormányzó Sztójay Döme szkv. altábornagy, berlini magyar követet nevezi ki miniszterelnökké. augusztus 29. A kormány tagjai: belügy Jaross Andor; földművelésügy Jurcsek Béla; honvédelem Csatay Lajos; igazságügy Antal István; iparügy Szász Lajos; kereskedelem- és közlekedésügy Kunder Antal; külügy Sztójay Döme miniszterelnök; pénzügy Reményi-Schneller Lajos; vallás- és közoktatásügy Antal István igazságügy-miniszter; a miniszterelnök helyettesítésével megbízott tárca nélküli miniszter Rátz Jenő; tárca nélküli közellátásügyi miniszter Jurcsek Béla.

    1944.

    március 29.

    Közzéteszik az 1220, 1230 és 1240/1944. sz. kormányrendeleteket. — Megtiltják, hogy zsidók háztartásában nem zsidót alkalmazzanak; megszüntetik a zsidók sajtó-, színművészeti, filmművészeti kamarai tagságát; megtiltják, hogy zsidók állami hivatalt töltsenek be; elrendelik, hogy a zsidók megkülönböztető sárga csillagot viseljenek. — Közzéteszik az 1310/1944. sz. kormányrendeletet, amely megtiltja külföldi rádióadások hallgatását; a rendelet megszegői 6 hónapig tartó elzárással büntethetők.

     1944.

     július 21.

     Jaross Andor belügyminiszter bejelenti a társadalombiztosítás egységes szervezetbe tömörítését. — A nyugdíjkorhatárt 65-ről 60 évre szállítják le, kiterjesztik a biztosítási kötelezettséget a háztartási alkalmazottakra, az öregségi járadékot 20-30 pengőről 60 pengőre emelik.