1948. október

Dezséry László ev. egyetemi lelkész, Mihályfi Ernő és a politikai vezetés sugallatára, a „haladó lelkészek” véleményeként közzéteszi Nyílt levél az evangélikus egyház ügyében c. iratát, amelyben egyebek mellett személyi változásokat követel az egyház minden szintjén.

  A miskolci népbíróság ítélete alapján kivégzik Latorczay (eredeti nevén Szim) Lőrinc v. ezredest. — A népbíróság korábban megállapította, hogy Szim Lőrinc főhadnagy 1919 őszétől, a 7. honvéd kerület katonai nyomozó osztályának vezetőjeként részes volt emberek megkínzásában és meggyilkolásában. (Latorczay ezredes 1944. október 15-én, a Bp-en szolgáló magasabb beosztású csapatparancsnokok között egyedüliként, hű maradt katonai esküjéhez, és megtagadta az eskütételt Szálasira; egy nyilas érzelmű tisztekből álló különítmény aznap este súlyosan megsebesítette.)

   1948.

   október 7.

   A kormány megállapodást köt a Mo-i Református Egyházzal. 1990. március 19. Az egyház részéről Péter János konventi előadó és Erdei Ferenc világi elnök által aláírt megegyezés értelmében a ref. lelkészek 20 évig fokozatosan csökkenő mértékű állami illetményt kapnak; az egyház megtarthatja a Bp-en és Debrecenben leánytagozattal is működő, valamint a pápai és a sárospataki gimnáziumot (1952. február 21.), és négy teológiai főiskolát működtethet.