1985

1985.

január 14.

Kovács Béla prágai magyar nagykövet a csehszlovák Külügyminisztériumban átadott jegyzékében közli, hogy a magyar fél 1985. április 4-én szeretné megnyitni a pozsonyi Magyar Kulturális Központot. — A február 28-án kelt csehszlovák válaszjegyzék meglehetősen tartózkodóan reagál a magyar szándékra.