1960. december
1960.

december 1.

Véget ér a kommunista és munkáspártok világkonferenciája. A tanácskozásról kiadott közlemény szerint az értekezlet megvitatta a nemzetközi élet és a kommunista világmozgalom időszerű kérdéseit, s egyhangúlag elfogadta a kommunista és munkáspártok nyilatkozatát és a világ népeihez intézett felhívást. december 6. — A tanácskozáson Enver Hoxha albán pártvezető a párt ügyeibe való beavatkozás miatt élesen támadja az SZKP-t, majd az albán küldöttség elhagyja a konferenciát. A KKP kemény viták után aláírja a záróokmányt.

  Sir Leslie Munro, az ENSZ Közgyűlés magyar ügyekkel megbízott különképviselője a Közgyűlés XV. ülésszaka elé terjeszti jelentését. Kifejti az 1956-os események történetét, hivatkozik a korábbi levélváltásokra. Kifogásolja, hogy az 1960-ban életbe léptetett részleges amnesztia nem vonatkozott a 4 évnél hosszabb börtönbüntetésre. Hangsúlyozza, hogy a magyar törvények szerint államellenes bűncselekmény miatt fiatalkorúakat is ki lehet végezni. Észrevételezi, hogy a magyar nép továbbra is idegen uralom alatt áll, nem gyakorolhatja azt a jogát, hogy maga válassza kormányát. december 6.

   1960.

   december 6.

   Péter János, a külügyminiszter első helyettese, az ENSZ Közgyűlés XV. ülésszakán résztvevő magyar delegáció vezetője az ENSZ főtitkárához intézett levelében leszögezi: a Munro-jelentés azt mutatja, hogy az ENSZ Titkársága továbbra is együttműködik „a Magyar Népköztársaság ellenségeivel”, s megállapítja a főtitkár ezzel kapcsolatos felelősségét.