1955. március
1955.

március 1.

Nagy Imre elküldi Rákosi Mátyásnak a másnap kezdőddő MDP KV-ülésre írt hozzászólása szövegét. március 2. Nagy jogosnak ismeri el a Moszkvában személyével szemben megfogalmazott vádakat, de síkraszáll az októberi KV-ülés határozata mellett. Élesen szóvá teszi a pártapparátus uralmát a választott testületek felett, felveti az ÁVH megtisztításának szükségességét, Farkas Mihály személyes felelősségét és a koncepciós perekben játszott bűnös szerepét; megemlíti Rákosival való személyes ellentétét is. Javaslatot tesz a PB jelentős átalakítására, Kádár János és Donáth Ferenc kooptálására.

  Megkezdődik az MDP KV háromnapos ülése. Rákosi Mátyás megtagadja Nagy Imre beszédének felolvasását, csak az írás kiosztását engedélyezi. — A testület Rákosi Mátyás beszámolója alapján, Mihail Szuszlov jelenlétében, határozatot hoz a pártot és a szocializmust fenyegető jobboldali elhajlásról. A KV nem érvényteleníti az 1953. júniusi határozatot, de fő veszélyként a Nagy Imre által képviselt „jobboldali, antimarxista, pártellenes, opportunista” nézeteket jelöli meg. Megbélyegzik a Nagy-kormány parasztpolitikáját és a „nacionalista” Népfrontot; újra a szocialista ipar, elsősorban a nehézipar fejlesztését állítják középpontba; elítélik Nagy Imre 1954. október 20-ai cikkét, a HNF-ben jelentkező demokratikus és nemzeti törekvéseket nacionalistának és proletárdiktatúra-ellenesnek minősítik. A határozat kimondja, hogy „a párt fő feladata e káros jobboldali nézetek ideológiai szétzúzása”. — Az ülés után Mihail Szuszlov újra felkeresi Nagy Imrét. március 9.

   1955.

   március 9.

   Az SzN közli a KV határozatát. Nagy Imre magához kéreti Apró Antalt és Szalai Bélát, és közli velük, hogy a KV-határozat nyilvánosságra hozatala miatt kénytelen miniszterelnöki megbízatásáról lemondani; Apróék válasza szerint erre nincs mód, őt „csak a párt hívhatja vissza”. A miniszterelnök ezt követően magához hívatja Dobi Istvánt, az ET elnökét, és átadja lemondólevelét. március 28. (A levelet nem hozzák nyilvánosságra.) — A megbeszéléseket követően Nagy Imrét újabb, a korábbinál sokkal súlyosabb infarktust kap.