1951. augusztus
1951.

augusztus 7.

A Katolikus Püspöki Kar határozatot hoz, hogy kivétel nélkül minden egyházi földingatlant (a kántori, sekrestyési, templomi, egyházközségi, alapítványi stb. földeket is) legkésőbb a hónap utolsó napjáig fel kell ajánlani az államnak; csereingatlant az egyháziak ne kérjenek és ne fogadjanak el.