1921. március
1921.

Március 14.

Teleki Pál gr. miniszterelnök és Gratz Gusztáv külügyminiszter az ausztriai Bruckban tárgyalásokat kezd az Edvard Beneš miniszterelnök vezette  csehszlovák delegációval. — A felek a két ország gazdasági közeledéséről, pre­ferenciális vámrendszer kidolgozásáról tárgyalnak.

    1921.

    Március 16.

    Az Ngy elfogadja az 1921: III. tc.-et az állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről. A törvény szerint három évi fegyháztól a halálbüntetésig sújtható, aki „az állam megsemmisítésére, különösen valamely társadalmi osztály kizárólagos uralmának erőszakos létesítésére irányuló mozgalmat vagy szervezkedést kezdeményez, vagy vezet”; továbbá azok, akik ilyen szervezkedésről tudomást szereznek, de nem jelentik. — A törvény illegalitásba kényszeríti a kommunista mozgalmat.